Vårstädning den 5 maj

Söndagen den 5 maj klockan 10.00–14.00 är det dags för årets vårstädning där vi snyggar upp gårdarna inför sommaren.

Samling klockan 10.00 vid föreningslokalen, Tulegatan 68, för genomgång och fördelning av arbetsuppgifter. Det går även bra att ansluta senare.

Efter avslutad aktivitet bjuder vi på grillad korv och dryck. Har du önskemål om specialkost får du gärna höra av dig till styrelsen.

Föreningsstämman genomförd

Föreningsstämman 2023 har avhållits enligt plan och ny styrelse har tillträtt.

Den nya styrelsen har utsett Catharina Johansson till ordförande. Anslag med styrelsens sammansättning finns i trapphusen.

Stämmoprotokollet kan hämtas här. Röstlängden är inte inkluderad av integritetsskäl men medlemmar i föreningen är välkomna att kontakta styrelsen för att ta del av den.

Höststädning den 30 oktober

Söndagen den 30 oktober klockan 10.00–13.00 är det dags för årets höststädning där vi snyggar upp gårdarna inför vintern.

Samling klockan 10.00 vid föreningslokalen, Tulegatan 68, för genomgång och fördelning av arbetsuppgifter. Det går även bra att ansluta senare.

Efter avslutad aktivitet bjuder vi på grillad korv och dryck. Har du önskemål om specialkost får du gärna höra av dig till styrelsen.

Viktiga datum under våren 2022

  • Tisdagen den 5 april – Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda.
  • Söndagen den 24 april – Städdag i föreningen. Mer information kommer senare.
  • Torsdagen den 19 maj – Årsmöte. Kallelse kommer att distribueras ett par veckor innan dess.

Extrastämman genomförd

Extrastämman genomfördes enligt plan i december och styrelsen har förstärkts. Information om den nya styrelsens sammansättning och kontaktuppgifter finns anslagen i respektive trapphus.

Föreningsstämman genomförd

Föreningsstämman har avhållits enligt plan och ny styrelse har tillträtt.

Den nya styrelsen har utsett Daniel Olsen till ordförande. Styrelsens sammansättning kommer anslås i trapphusen inom snar framtid.

Stämmoprotokollet kan hämtas här. Röstlängden är inte inkluderad av integritetsskäl men medlemmar i föreningen är välkomna att kontakta styrelsen för att ta del av den.

Föreningsstämma 2021 – Kompletterande Info

(Redigerat 2021-06-29 pga felstavningar i länkat dokument med valberedninges förslag.)

I enlighet med tidigare kommunikation följer här valberedningens förslag till ny styrelse och övriga förtroendeposter. Denna har även anslagits i trapphusen idag.

Vi har även fått in den officiella årsredovisningen med revisorns underskrift. Den är till innehållet identisk med den tidigare publicerade versionen som endast var signerad av styrelsen.

Det har i skrivande stund inte inkommit några frågor till styrelsen.

Kom ihåg att lämna in röstsedeln i föreningens brevlåda senast tisdag den 29:e juni

Rulla till toppen