Viktiga datum under våren 2022

 • Tisdagen den 5 april – Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda.
 • Söndagen den 24 april – Städdag i föreningen. Mer information kommer senare.
 • Torsdagen den 19 maj – Årsmöte. Kallelse kommer att distribueras ett par veckor innan dess.

Extrastämman genomförd

Extrastämman genomfördes enligt plan i december och styrelsen har förstärkts. Information om den nya styrelsens sammansättning och kontaktuppgifter finns anslagen i respektive trapphus.

Föreningsstämman genomförd

Föreningsstämman har avhållits enligt plan och ny styrelse har tillträtt.

Den nya styrelsen har utsett Daniel Olsen till ordförande. Styrelsens sammansättning kommer anslås i trapphusen inom snar framtid.

Stämmoprotokollet kan hämtas här. Röstlängden är inte inkluderad av integritetsskäl men medlemmar i föreningen är välkomna att kontakta styrelsen för att ta del av den.

Föreningsstämma 2021 – Kompletterande Info

(Redigerat 2021-06-29 pga felstavningar i länkat dokument med valberedninges förslag.)

I enlighet med tidigare kommunikation följer här valberedningens förslag till ny styrelse och övriga förtroendeposter. Denna har även anslagits i trapphusen idag.

Vi har även fått in den officiella årsredovisningen med revisorns underskrift. Den är till innehållet identisk med den tidigare publicerade versionen som endast var signerad av styrelsen.

Det har i skrivande stund inte inkommit några frågor till styrelsen.

Kom ihåg att lämna in röstsedeln i föreningens brevlåda senast tisdag den 29:e juni

Inför Föreningsstämma 2021

Årets stämma kommer genomföras den 30:e juni med enbart poströstning. Det blir alltså en stämma utan medlemmarnas närvaro. Den kommer i stället gå till som följande:

 • Kallelse med dagordning och röstsedel kommer delas ut i brevlådorna under v24.
 • Årsredovisningen publiceras på hemsidan under v24 (den som vill ha ett utskrivet exemplar kan kontakta styrelsen).
 • Fram t.o.m. 20:e juni finns möjlighet att skicka skriftliga frågor till styrelsen angående årsredovisningen och det som övrigt finns upptaget i dagordningen. Frågorna skickas till info@tulehus.se eller läggs i föreningens brevlåda, till vänster innanför porten Tulegatan 68.
 • Frågorna med svar kommer publiceras på hemsidan den 25:e juni (svar kommer även sändas direkt till frågeställaren.)
 • Valberedningens förslag* kommer senast 25:e juni publiceras på hemsidan och anslås i trappuppgångarna.
 • Röstsedlarna, försedda med namn och lägenhetsnummer, inlämnas i föreningens brevlåda (se ovan) alternativ skickas inskannade till info@tulehus.se senast 29:e juni kl. 24:00.
 • Stämmoprotokollet kommer publiceras på hemsidan i början av juli.

*Det finns fortfarande platser att fylla som styrelseledamot eller suppleant, kontakta valberedningen (som i år består av styrelsen själva) på tulehus@gmail.com, eller kontakta någon ledamot direkt. Vi söker även kandidater till nästa års valberedning.

Föreningsstämma 2020

Årets stämma äger rum den 23:e juni kl 19.00. Observera att strikt krav på föranmälan gäller då styrelsen måste kunna Covid-19-anpassa lokalen.

I år finns ett par extra punkter på agendan som är värda att uppmärksammas:

 • Motion angående fri bilparkering på föreningens mark.
 • Styrelsens förslag att renovera föreningslokalen och göra det möjligt att använda den som övernattningsrum.
 • Styrelsens förslag att förbereda två av lokalerna på Tulegatan 72 för eventuell försäljning som bostadsrätt.

Mer info finns i den kallelse som delats ut i brevinkasten.

Här finns årsredovisningen för 2019

Höststädning söndag 10:e november

Vår sedvanliga höststädning är inbokad söndag den 10:e november. Vi hoppas vi slipper snö i år, men det går att städa även om det regnar eller snöar – det blir bara dubbelt så skönt att komma in i värmen efteråt!

Samling i föreningslokalen Tulegatan 68 (ingång från gaveln) kl 10.00. Korvgrillning vid 12.30-13 och därefter fortsätter vi som orkar till runt 14-tiden.

Observera att vi även kommer rensa tvättstugornas bokningstavlor i samband med städdagen. Detta för att bli av med bortglömda/oanvända bokningsklossar som blockerar vissa tvättider. Efter kl 14 går det bra att boka tider igen.

Vi beklagar det extra besvär som detta kan komma att orsaka, men hoppas det kompenseras av en bättre tillgång på tvättider framöver.

Rulla till toppen