Föreningsstämman genomförd

Föreningsstämman 2023 har avhållits enligt plan och ny styrelse har tillträtt.

Den nya styrelsen har utsett Catharina Johansson till ordförande. Anslag med styrelsens sammansättning finns i trapphusen.

Stämmoprotokollet kan hämtas här. Röstlängden är inte inkluderad av integritetsskäl men medlemmar i föreningen är välkomna att kontakta styrelsen för att ta del av den.

Rulla till toppen