Renoveringshistorik

Här följer en lista på de renoveringar, om- och tillbyggnader samt andra större projekt som genomförts under de senaste 30 åren. Listan är sorterad i kronologisk ordning med senaste åtgärd överst.

 • Ny torktumlare och torkskåp i 72:ans tvättstuga – 2021
 • En tvättmaskin utbytt i tvättstugan hus 62 – 2020
 • Upprustning av torkrummen (byte av ena avfuktaren samt installation av två väggfläktar) i tvättstugan hus 62 – 2019
 • Stamspolning – 2019
 • Renovering alt. byte av föreningens samtliga rökluckor – 2019
 • Brandskyddskontroll samt åtgärdsprogram – 2018–2019
 • Ny styrdator till värmecentral, ansluten till Internet – 2018
 • Komplettering med ytterligare 2 st balkonger – 2018
 • Energideklaration – 2018
 • OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) – 2017
 • Injustering av värmesystemet (till följd av och finansierat av balkongprojektet) – 2017
 • Uppförande av gemensam grillplats mellan hus 66 och 68 – 2017
 • Balkongbygge av 48 st balkonger (finansierat av de lägenheter som valde att bygga balkong) – 2016–2017
 • Fasadrenovering inklusive omputsning av fasader och socklar, ommålning av franska balkongräcken, takfot, undersidor av fönsterbräden, montering av snörasskydd på alla tak, uppgraderad taksäkerhet, byte av stuprör, slipning och omlackning av alla entréportar i ek, reparation av lösa stenplattor i socklarna – 2015–2016
 • Sopkärlsskåp – 2014
 • Nytt tegeltak på hus 62, 66, 68 och 72 – år 2010
 • Totalrenovering trapphusen – 2008–2009.
 • Installation av fastighetsnät för bredband (LAN) – 2008–2009.
 • Nytt tegeltak hus 70 – år 2008.
 • Rörinjustering inkl. byte av samtliga radiatorventiler – år 2008.
 • Energideklaration – 2007–2008.
 • Dränering hus 66 p.g.a. vattenskada (inspektion av samtliga hus har gjorts och den visade att det inte är aktuellt med dränering av flera hus) – år 2007.
 • Nytt plåttak hus 60 – år 2006.
 • Byte av värmecentral – år 2004.
 • Tvättstuga hus 72 – år 2004.
 • Nya entréportar i ek – år 2003.
 • Fönsterbågar (utvändiga) av aluminium – år 2002.
 • Stambyte badrum/WC, inklusive helrenovering av badrummen – år 1999–2000.
 • Stambyte kök – år 1999–2000.
 • Tvättstuga hus 62 – år 1999.
 • Omputsning av fasad – 1994.
 • Byte av elstigar/elcentral – 1989–1990.
Rulla till toppen