Mäklarinfo

Den här sidan innehåller specifik information som mäklare brukar efterfråga vid försäljningar.

Sidan är tänkt att visa information som inte ändras särskilt ofta. För mer dynamisk information såsom planerade renoveringar och avgiftshöjningar, vänligen kontakta styrelsen.

För mer allmängiltig information, se övriga sidor under menykategorin Om Föreningen.

Föreningen och fastigheten

 • Brf Tulehus är en äkta bostadsrättsförening.
 • Föreningen äger marken.

Balkonger

 • Vi har i skrivande stund inget bygglov för balkonger. Det senaste bygglovet löpte ut i juni 2019. Styrelsen är i nuläget positivt inställd till byggande av ytterligare balkonger men då detta innebär en hel del merarbete för styrelsen så vill vi vänta tills det finns intresse från åtminstone ett par lägenheter att bygga balkong.
 • Kostnaden för en ny balkong har tidigare varit ungefär 160.000–180.000 kr plus kostnad för ansökan om bygglov. (Ju fler som vill bygga samtidigt desto lägre pris.)
 • Det krävs lång framförhållning för balkongbygge. Räkna med minst 12-18 månader från styrelsens godkännande till färdigställd balkong.
 • Det finns tyvärr ett antal lägenheter som saknar förutsättning för balkongbygge. Kontrollera med styrelsen vilka lägenheter det gäller.

Avgifter som tas ut vid överlåtelse

 • Pantförskrivningsavgift (1% av gällande prisbasbelopp) betalas av pantsättaren.
 • Överlåtelseavgift (2,5% av gällande prisbasbelopp) betalas av förvärvaren.

Medlemskap och ägande

 • Juridisk person godkänns ej som medlem i föreningen.
 • Delat ägande där endast en av ägarna bor i lägenheten accepteras. Vid delat ägande finns ingen minsta ägarandel. Styrelsen har emellertid rätt att neka delat ägande om det kan misstänkas få negativa konsekvenser för föreningen.
 • I det fall en köpare förvärvar en lägenhet för en anhörigs räkning (till exempel när föräldrar köper lägenhet till sina barn) ser vi helst att den som ska bo i lägenheten blir delägare till någon procent och därmed medlem i föreningen. Det medför bland annat att vi slipper mycket onödig administration kring andrahandsuthyrning av lägenheten.
 • Ansökan om medlemskap i föreningen skickas till föreningens postadress. Se sidan för Kontaktinformation.

Vad ingår i årsavgiften?

 • Uppvärmning (fjärrvärme)
 • Kall- och varmvatten
 • Kabel-TV grundutbud via ComHem
 • Användning av gemensamma faciliteter (tvättstugor, sophämtning, cykelförråd, grillplats, mm)
Rulla till toppen