Brf Tulehus

Bygga om i lägenheten

Som ägare till en bostadsrätt har du stor frihet att anpassa lägenhetens inre efter dina önskemål. För vissa ingrepp måste du emellertid ansöka om tillstånd från styrelsen innan du sätter igång.

Behöver du tillstånd från styrelsen?

Styrelsen har till uppgift att bevaka föreningens intressen och se till att din ombyggnad inte skadar husets konstruktion och gemensamma system, eller orsakar andra problem som föreningen senare kan behöva åtgärda på egen (dvs. samtliga medlemmars) bekostnad.

Följande ingrepp kräver alltid skriftligt tillstånd från styrelsen:

 • Riva eller flytta en vägg
 • Sätta upp en ny vägg (påverkar värmespridning och ventilation)
 • Ta bort eller flytta en radiator
 • Ingrepp som påverkar ventilationen i lägenheten
 • Fastsättning av något på fasaden, inklusive balkongen
 • Omdragning av vattentillförsel eller avlopp
 • Badrumsrenovering som påverkar tätskiktet
 • Andra ingrepp som påverkar de delar av lägenheten som föreningen har underhållsansvar för (se stadgarna). Om du är osäker, fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Här är några åtgärder som inte kräver tillstånd från styrelsen:

 • Tapetsera eller måla väggar, tak och golv
 • Byta ut köksskåp, bänkskiva, vitvaror, blandare
 • Slipa eller lägga nytt golv
 • Elarbeten, så länge arbetet utförs av behörig elektriker.

Hur du ansöker

Skicka ansökan per E-post eller lägg den i föreningens brevlåda. Inkludera följande information.

 • Lägenhetsnummer och kontaktuppgifter
 • Beskrivning av vad du vill göra och hur du planerar att gå tillväga.
 • Ritning (en enkel skiss räcker) som visar hur du vill förändra lägenheten.
 • I förekommande fall, information om hur rivningsmasssor kommer mellanlagras (tex. BigBag på gräsmattan bredvid huset) och transporteras bort.

Din ansökan kommer behandlas på nästkommande styrelsemöte, vilka äger rum ca en gång per månad. Det är därför av vikt att vara ute i god tid. I vissa enklare ärenden kan det vara möjligt att ta beslut eller ge förhandsbesked mellan styreslsemötena. En komplett och detaljerad ansökan möjliggör snabb behandling.

Riktlinjer

Här kommer snart finnas några riktlinjer för lyckad ombyggnad och vad styrelsen tittar på när de behandlar en ansökan.

Informera grannarna

I de fall en ombyggnad pågår längre än ett par dagar, vänligen sätt upp en lapp på anslagstavlan i trapphuset där du informerar dina grannar om hur länge renoveringen väntas pågå och vem de kan kontakta om de blir störda.

Speciellt viktigt är att informera i förväg om vattnet behöver stängas av. Avstängning av vattnet får bara göras av rörmokare och endast under kortare perioder dagtid vardagar. (Avstängningsventiler för vatten sitter i vissa fall olägligt till i lägenhetsförråd eller andra låsta utrymmen. Styrelsen hjälper gärna till att lokalisera avstängingsventilen för din lägenhet.)

Gå till toppen