Bygga om i lägenheten

Som ägare till en bostadsrätt har du stor frihet att anpassa lägenhetens inre efter dina önskemål. För vissa ingrepp måste du emellertid ansöka om tillstånd från styrelsen innan du sätter igång.

Behöver du tillstånd från styrelsen?

Styrelsen har till uppgift att bevaka föreningens intressen och se till att din ombyggnad inte skadar husets konstruktion och gemensamma system, eller orsakar andra problem som föreningen senare kan behöva åtgärda på egen (dvs. samtliga medlemmars) bekostnad.

Följande ingrepp kräver alltid skriftligt tillstånd från styrelsen:

 • Riva en vägg
 • Flytta en existerande eller sätta upp en ny vägg (påverkar värmespridning och ventilation)
 • Ta bort eller flytta en radiator
 • Ingrepp som påverkar ventilationen i lägenheten
 • Fastsättning av något på fasaden, inklusive balkongen
 • Omdragning av vattentillförsel eller avlopp
 • Badrumsrenovering som påverkar tätskiktet
 • Andra ingrepp som påverkar de delar av lägenheten som föreningen har underhållsansvar för (se stadgarna). Om du är osäker, fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Här är några åtgärder som inte kräver tillstånd från styrelsen:

 • Tapetsera eller måla väggar, tak och golv
 • Byta ut köksskåp, bänkskiva, vitvaror, blandare
 • Slipa eller lägga nytt golv
 • Elarbeten, så länge arbetet utförs av behörig elektriker.

Hur du ansöker

Skicka ansökan per E-post eller lägg den i föreningens brevlåda. Inkludera följande information.

 • Lägenhetsnummer och kontaktuppgifter
 • Beskrivning av vad du vill göra och hur du planerar att gå tillväga.
 • Ritning (en enkel skiss räcker) som visar hur du vill förändra lägenheten.
 • I förekommande fall, information om hur rivningsmasssor kommer mellanlagras (tex. BigBag på gräsmattan bredvid huset) och transporteras bort.

Din ansökan kommer behandlas på nästkommande styrelsemöte, vilka äger rum ca en gång per månad. Det är därför av vikt att vara ute i god tid. I vissa enklare ärenden kan det vara möjligt att ta beslut eller ge förhandsbesked mellan styreslsemötena. En komplett och detaljerad ansökan möjliggör snabb behandling.

Beslutsgrunder

Styrelsen i Brf Tulehus ser gärna att lägenheterna renoveras på ett genomtänkt sätt. Dock måste man ta hänsyn till ett par parametrar som ibland inte är självklara för dig som ansöker:

En sådan är risken för framtida merkostnader. Om du till exempel vill ta bort eller byta ut en radiator som du tycker är onödigt stor och klumpig så kan styrelsen komma att neka detta med hänsyn till att uppvärmningseffekten i din lägenhet då blir för låg för att klara av en riktigt kall vinter. Även om du själv inte bekymras av det, skulle framtida innehavare av din lägenhet skulle kunna kräva att föreningen åtgärdar uppvärmningen. En dylik åtgärd skulle i så fall komma att belasta samtliga medlemmar.

En annan typ av hänsyn är likabehandlingsprincipen. Styrelsen i en bostadsrättsförening är enligt lag skyldig att behandla alla medlemmar likvärdigt. Om man till exempel tillåter en medlem att montera, säg, en luftkonditioneringsenhet på fasaden, blir det svårt att därefter neka andra medlemmar tillstånd att göra detsamma. En enstaka enhet monterad på undanskymd plats kanske inte skulle märkas, medan 20 enheter av varierande storlek och placering skulle ha avsevärd negativ effekt på fastighetens utseende. Detta är också något som styrelsen måste ha i åtanke när den beviljar eller avslår ansökningar om ombyggnad.

Om du fått avslag på din ansökan om ombyggnad, ta gärna en dialog med styrelsen och se om ni kan hitta en kompromisslösning. Det går oftast att hitta en väg framåt.

De flesta ansökningar godkänns. I de fall som avslås beror det ofta på att styrelsen saknar någon typ av information.

Informera grannarna

I de fall en ombyggnad pågår längre än ett par dagar, vänligen sätt upp en lapp på anslagstavlan i trapphuset där du informerar dina grannar om hur länge renoveringen väntas pågå och vem de kan kontakta om de blir störda.

Speciellt viktigt är att informera i förväg om vattnet behöver stängas av. Avstängning av vattnet får bara göras av rörmokare och endast under kortare perioder dagtid vardagar. (Avstängningsventiler för vatten sitter i vissa fall olägligt till i lägenhetsförråd eller andra låsta utrymmen. Styrelsen hjälper gärna till att lokalisera lämplig avstängingsventil.)

Rulla till toppen