Brf Tulehus

Bra att veta

Senast uppdaterad

Här finns tips och information som är bra att känna till för alla som bor i Brf Tulehus. Sidan kommer utökas efterhand.

Lägenhets- och bostadsrättsnummer

Det finns två typer av lägenhetsnumrering. Dels lantmäteriets numrering med fyra siffror, tex 1204. Dels föreningens numrering med tre siffror, tex 634.

Lantmäteriets fyrsiffriga nummer talar om var i huset lägenheten ligger men är inte unikt inom föreningen. Till exempel har vi 6 st lgh 1204 inom föreningen – en i varje hus.

Det 4-siffriga numret är en del av din postadress och används även i kommunikation med myndigheter.

Föreningens tresiffriga bostadsrättsnummer är unika inom föreningen. De är logiskt uppbyggda: Första siffran identifierar huset. Andra siffran våningsplanet. Tredje siffran lägenheten inom våningsplanet räknat medurs från första lägenheten till vänster när man kommer upp för trappan.
Exempel: lgh 634 = hus 6 (Tulegatan 72), plan 3, lägenhet 4.

Tulegatan 60 motsvararar hus nummer 1, 62 är hus 2, 66 är hus 3, 68 är hus 4, 70 är hus 5 och 72 är hus 6.

Använd alltid föreningens 3-siffriga nummer när du kommunicerar med styrelsen, fastighetsskötaren eller vår ekonomiska förvaltare. Det 3-siffriga numret används även på överlåtelsekontrakt och lånehandlingar.

På informationstavlan i varje trapphus finns en översättningstabell mellan det 3-siffriga och det 4-siffriga lägenhetsnumret.

El i lägenheten

Varje lägenhet har trefas el indragen till gruppcentralen i hallen. Hur ledningarna inne i lägenheten är dragna och vilken standard de håller varierar från en lägenhet till annan. Det är bostadsrättshavarens ansvar att underhålla elledningarna inom lägenheten.

Varje lägenhet har en elmätare och tre huvudsäkringar (en per fas) som sitter i mätarskåp i källaren. Portnyckeln passar till mätarskåpen. Din elmätare har en beteckning, tex A33, som ska matcha den som står på elcentralen i din lägenhet.

Ventilation

I Brf Tulehus har vi så kallad självdragsventilation.

Kall utomhusluft kommer in genom spaltventiler under fönstren eller (i badrummet) leds in genom en kanal från en gallerförsedd öppning i fasaden. Luften värms upp och lämnar rummet genom en öppning nära taket via en kanal som leder upp och ut genom skorstenen på taket.

Höst, vinter och vår fungerar denna princip bra. Varma sommardagar när temperaturen är högre utomhus än inomhus fungerar det mindre bra eller inte alls.

För att ventilationen ska fungera som tänkt krävs att de ventiler som släpper in luft i lägenheten är öppna. Om ingen luft kommer in så kan ingen luft gå ut.

Sophantering

Det finns 3 stationer med sopkärlsskåp uppställda kring husen. Din portnyckeln passar till låsen i alla luckor. Där kan man slänga:

  • Returpapper (tidningar) i skåpen med rektangulära luckor – finns endast vid stationen mellan 70 och 72.
  • Matavfall i de smala skåpen. Matavfallet ska förpackas i kommunens bruna papperspåsar. Plastpåsar är förbjudna!
  • Hushållsavfall i skåpen med runda luckor.

Snälla, ställ inte sopor bredvid skåpen! Det finns ingen som har ansvar för att ta hand om dem och de kan bli stående där i månader och dra till sig skadedjur och skräpa ned. Det är även ett känt fenomen att skräp drar till sig mer skräp.

Avfall som inte får plats eller hör hemma i sopskåpen måste du ta med till återvinningsstation eller återvinningscentral. På återvinningsstation kan du slänga tomglas och andra förpackningar. På återvinningscentral kan du slänga övrigt avfall.

  • Närmaste återvinningsstation finns vid simhallens parkeringsplats – ta gångvägen mellan hus nummer 62 och 66 och sväng därefter höger på bilvägen så är du snart där.
    Är containrarna fulla? Det händer ganska ofta. Felanmäl till Sundbybergs kommun!
    Näst närmaste återvinningsstation finns vid Vackra Vägen. Fortsätt rakt fram från simhallens parkering, via Rensgatan, så är du snart där (500 meter extra).
  • På grund av utbyggnaden av tvärbanan är Sundbybergs återvinningscentral för närvarande stängd. Närmaste återvinningscentral är Görvälns ÅVC i Järfälla och kräver tillgång till bil (15-20 minuter enkel resa).
  • Saknar du bil eller har stora men inte så miljöfarliga sopor finns ett par andra möjligheter, se: http://www.savab.se/lagenhet/lamna-avfall/

Föreningen har även beställt en container för grovavfall vid några tillfällen. Kontakta styrelsen om du vill att detta ska ske igen.

Om de bruna kompostpåsarna tar slut kan du hämta nya gratis från kommunen. Lista över uthämningsställen.

Mer information om avfallshantering i Sundbyberg hittar du på http://www.savab.se/.

Gå till toppen