Bra att veta

Här finns tips och information som är bra att känna till för alla som bor i Brf Tulehus.

Lägenhets- och bostadsrättsnummer

Det finns två typer av lägenhetsnumrering. Dels lantmäteriets lägenhetsnummer med fyra siffror, till exempel 1204. Dels föreningens bostadsrättsnummer med tre siffror, till exempel 634.

Lantmäteriets 4-siffriga lägenhetsnummer är en del av din postadress och används även i kommunikation med myndigheter.
Lantmäteriets lägenhetsnummer talar om var i huset lägenheten ligger men är inte unikt inom föreningen. Till exempel har vi 6 stycken lägenhet 1204 inom föreningen – en i varje hus.

Föreningens 3-siffriga bostadsrättsnummer används på överlåtelsekontrakt och lånehandlingar. Det är också det nummer du alltid ska använda när du kontaktar styrelsen, fastighetsskötaren eller vår ekonomiska förvaltare.

Föreningens bostadsrättsnummer är unika inom föreningen. De är logiskt uppbyggda. Första siffran identifierar huset. Andra siffran våningsplanet. Tredje siffran lägenheten inom våningsplanet räknat medurs från första lägenheten till vänster när man kommer upp för trappan.
Exempel: lgh 634 = hus 6 (Tulegatan 72), plan 3, lägenhet 4.

 • Tulegatan 60 motsvarar hus 1
 • Tulegatan 62 motsvarar hus 2
 • Tulegatan 66 motsvarar hus 3
 • Tulegatan 68 motsvarar hus 4
 • Tulegatan 70 motsvarar hus 5
 • Tulegatan 72 motsvarar hus 6

På informationstavlan i varje trapphus finns en översättningstabell mellan det 3-siffriga och det 4-siffriga lägenhetsnumret.

El i lägenheten

Varje lägenhet har trefas el indragen till gruppcentralen i hallen. Hur ledningarna inne i lägenheten är dragna och vilken standard de håller varierar från en lägenhet till annan. Det är bostadsrättshavarens ansvar att underhålla elledningarna inom lägenheten.

Varje lägenhet har en elmätare och tre huvudsäkringar (en per fas) som sitter i mätarskåp i källaren. Portnyckeln passar till mätarskåpen. Din elmätare har en beteckning, till exempel A33, som ska matcha den som står på elcentralen i din lägenhet.

Ventilation

I Brf Tulehus har vi så kallad självdragsventilation. För att ventilationen ska fungera som tänkt krävs att de ventiler som släpper in luft i lägenheten är öppna. Om ingen luft kommer in så kan ingen luft gå ut.

Kall utomhusluft kommer in genom spaltventiler under fönstren eller (i badrummet) leds in genom en kanal från en gallerförsedd öppning i fasaden. Luften värms upp och lämnar rummet genom en öppning nära taket via en kanal som leder upp och ut genom skorstenen på taket.

Höst, vinter och vår fungerar denna princip bra. Varma sommardagar när temperaturen är högre utomhus än inomhus fungerar det mindre bra eller inte alls.

Sophantering

Det finns tre stationer med sopkärlsskåp uppställda kring husen. Din portnyckeln passar till låsen i alla luckor. Där kan du slänga:

 • Returpapper (tidningar) i skåpen med rektangulära luckor – finns endast vid stationen mellan 70 och 72.
 • Matavfall i de smala skåpen. Matavfallet ska förpackas i kommunens bruna papperspåsar. Plastpåsar är förbjudna!
 • Hushållsavfall i skåpen med runda luckor.

Om de bruna kompostpåsarna tar slut kan du hämta nya gratis från kommunen.
Lista över uthämtningsställen för kompostpåsar – Sundbyberg Avfall & Vattens webbplats

Snälla, ställ inte sopor bredvid skåpen!
Det finns ingen som har ansvar för att ta hand om dem och de kan bli stående där i månader och dra till sig skadedjur och skräpa ned. Det är även ett känt fenomen att skräp drar till sig mer skräp.

Återvinning

Avfall som inte får plats eller hör hemma i sopskåpen måste du ta med till återvinningsstation eller återvinningscentral.

Återvinningsstationer

På återvinningsstationen kan du slänga tomglas och andra förpackningar.

 • Närmaste återvinningsstation finns vid simhallens parkeringsplats – ta gångvägen mellan hus nummer 62 och 66 och sväng därefter höger på bilvägen så är du snart där.
 • Näst närmaste återvinningsstation finns vid Vackra Vägen. Fortsätt rakt fram från simhallens parkering, via Rensgatan, så är du snart där (500 meter extra).

Är containrarna fulla? Felanmäl containrarna till kommunen.
Felanmälan – Sundbybergs kommuns webbplats

Återvinningscentraler

På återvinningscentralen kan du lämna avfall som inte är hushållssopor och matavfall, till exempel textilier, elektronik, trädgårdsavfall, grovavfall och miljöfarligt avfall.

Mer information om avfallshantering i Sundbyberg hittar du på:
Sundbyberg Avfall & Vattens webbplats

Container för grovavfall

Föreningen har även beställt en container för grovavfall vid några tillfällen. Kontakta styrelsen om du vill att detta ska ske igen.

Rulla till toppen