Hyra ut i andra hand

I Brf Tulehus inser vi att det kan uppstå oförutsedda situationer där man förhindras bo kvar i sin lägenhet och tvingas hyra ut den i andra hand. Vi har genom åren utarbetat en policy för andrahandsuthyrning. Kortfattat säger den att vi tillåter andrahandsuthyrning under följande förutsättningar:

  • Det finns ett godkänt skäl till andrahandsuthyrningen
  • Uthyrning endast till namngiven privatperson
  • Under max 1 år per ansökningstillfälle
  • Och max 2 år i sträck

För detaljer, se policydokumentet nedan.

Vill du hyra ut i andra hand?

Förutsatt att du uppfyller direktiven i föregående stycke, fyll i nedanstående blankett och lämna i föreningens brevlåda, alternativt E-posta till styrelsen. Vänligen ansök i god tid då denna typ av ärenden behandlas på ordinarie styrelsemöten som äger rum ca 1 gång per månad.

Något om hyressättning samt utlån av lägenheten

Föreningen har inga synpunkter på vilken hyra du tar ut vid andrahandsuthyrning och vill heller inte ha in någon uppgift om detta. Hyran avtalas mellan dig och din hyresgäst.

Att låna ut lägenheten eller tillfälligt byta boende med någon annan räknas också som andrahandsuthyrning och kräver ansökan enligt ovanstående.

Tänk på att…

Vid andrahandsuthyrning är du som bostadsrättshavare fortfarande skyldig att uppfylla alla förpliktelser mot föreningen. Till exempel:

  • Se till att månadsavgiften till föreningen betalas i tid
  • Ha giltig hemförsäkring med bostadsrättstillägg
  • Se till att boende i lägenheten följer föreningens ordningsregler
  • Hålla lägenheten i gott skick

Om du har bolån på lägenheten kan det vara så att din bank/bolåneinstitut måste godkänna andrahandsuthyrningen.

Konsumentverket har fler tips på sin sajt.

Rulla till toppen