Ordningsregler

Som medlem i bostadsrättsföreningen Tulehus behöver du känna till ordningsreglerna för boendemiljö, balkonger och grillplats. Utöver ordningsreglerna innehåller även föreningens stadgar ett antal skyldigheter (och rättigheter) som varje medlem ska känna till.
Stadgar och andra dokument

Ordningsregler för Brf Tulehus

För att vi ska ha en trevlig gemensam boendemiljö gäller följande ordningsregler för samtliga medlemmar och hyresgäster i brf Tulehus.

 1. Var aktsamma om föreningens egendom och vårda dem väl.
 2. Städa efter dig i tvättstugan. Efter avslutat tvättpass, ta bort din bokningskloss om du inte bokar en ny tid direkt.
 3. Avhjälp (om möjligt) och underrätta styrelsen om uppkomna fel och skador.
 4. Använd inte lägenheten eller föreningens gemensamma utrymmen till annat än avsedda ändamål.
 5. Glöm inte att stänga entré-, källar- samt vindsdörrar och se till att de går i lås.
 6. Undvik att piska eller skaka mattor eller liknande från fönster och balkonger.
 7. Portar, trapphus och källargångar är utrymningsvägar och måste hållas fria. Cyklar och barnvagnar får ställas i cykelförråden eller i lägenheternas källarförråd.
 8. Lägg inte dörrmattor utanför lägenhetsdörren.
 9. Sortera och släng hushållssopor i rätt kärl.
 10. Husdjur är självklart tillåtna men det är bostadsrättshavarens ansvar att de inte stör grannarna, exempelvis genom högljutt skällande, jamande, ylande etc. Tänk särskilt på vad ditt husdjur har för sig när du själv inte är hemma.
 11. Parkeringsförbud råder på föreningens tomtmark.
 12. Tänk på att det är lyhört i husen; undvik att störa grannarna med hög musik, borrmaskiner etc., speciellt efter klockan 22.00.

Ordningsreglerna antogs ursprungligen av styrelsen den 26 juni 2003. Styrelsen uppdaterade och moderniserade reglerna i februari 2022.

Ordningsregler för balkonger

Följande regler är antagna den 17 mars 2016 av styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tulehus. Reglerna gäller tillsvidare men kan komma att kompletteras eller ändras framöver.

 1. Det är inte tillåtet att fast montera något föremål på fasaden, inklusive på balkongräcket eller ovanförliggande balkongs undersida (tex. belysning, markis, katt-nät, parabolantenn mm.) utan att först inhämta skriftligt tillstånd från styrelsen.
 2. Blomlådor ska hängas på räckets insida för att minska risken att de slits loss och faller ned eller blåser iväg vid hårt väder.
 3. Grillning eller eldning med ved/kol/briketter är förbjudet på grund av brandrisken.
 4. Grillning med gasolgrill eller el-grill är tillåtet men måste ske med hänsyn till grannarna. (Grill-os sprids och sugs lätt in genom ventilationsöppningarna till närliggande lägenheter. Om dina grannar störs måste du komma överens med dem, tex. kring när och hur ofta du får grilla på balkongen.)
 5. För rökning på balkongen gäller samma regler som för grillning enligt ovan, dvs. att det är tillåtet om det sker med hänsyn till grannarna.
 6. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att hålla balkongen fri från snö vintertid. (Snö som ligger an mot fasaden kan orsaka fuktskador. Stora ansamlingar av fuktig snö kan även orsaka överbelastning av balkongens infästning.) Var aktsam mot den putsade fasaden vid snöskottning.

Ordningsregler för grillplats

Grillplatsen mellan hus 66 och 68 är nu öppen för användning av alla föreningens medlemmar med gäster. Där finns 2 st. murade grillar samt bord och bänkar.

 • Det går inte att boka grillplatsen, man får samsas med andra medlemmar som eventuellt vill använda den.
 • Du behöver eventuellt ett eget grillgaller. Hornbach har många grillgaller men tidigare rekommenderat artikelnr. 2022017 (à 289 kr) tycks ha utgått. Informera gärna styrelsen om du du hittar ett annat som passar.
 • Hink för grillaska finns vid grillarna. Tänk på att lämna det snyggt och städat efter dig.
 • OBS! Lämna inte tändstickor, tändvätska el. dyl. vid grillplatsen eller andra allmänna utrymmen. Någon instabil person kan få för sig att starta en brasa.
Rulla till toppen