Föreningsstämman genomförd

Föreningsstämman har avhållits enligt plan och ny styrelse har tillträtt.

Den nya styrelsen har utsett Daniel Olsen till ordförande. Styrelsens sammansättning kommer anslås i trapphusen inom snar framtid.

Stämmoprotokollet kan hämtas här. Röstlängden är inte inkluderad av integritetsskäl men medlemmar i föreningen är välkomna att kontakta styrelsen för att ta del av den.

Rulla till toppen