Extrastämman genomförd

Extrastämman genomfördes enligt plan i december och styrelsen har förstärkts. Information om den nya styrelsens sammansättning och kontaktuppgifter finns anslagen i respektive trapphus.

Rulla till toppen