Viktiga datum under våren 2022

  • Tisdagen den 5 april – Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda.
  • Söndagen den 24 april – Städdag i föreningen. Mer information kommer senare.
  • Torsdagen den 19 maj – Årsmöte. Kallelse kommer att distribueras ett par veckor innan dess.
Rulla till toppen