Föreningsstämman genomförd

Föreningsstämman 2023 har avhållits enligt plan och ny styrelse har tillträtt.

Den nya styrelsen har utsett Catharina Johansson till ordförande. Anslag med styrelsens sammansättning finns i trapphusen.

Stämmoprotokollet kan hämtas här. Röstlängden är inte inkluderad av integritetsskäl men medlemmar i föreningen är välkomna att kontakta styrelsen för att ta del av den.

Viktiga datum under våren 2022

  • Tisdagen den 5 april – Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda.
  • Söndagen den 24 april – Städdag i föreningen. Mer information kommer senare.
  • Torsdagen den 19 maj – Årsmöte. Kallelse kommer att distribueras ett par veckor innan dess.

Extrastämman genomförd

Extrastämman genomfördes enligt plan i december och styrelsen har förstärkts. Information om den nya styrelsens sammansättning och kontaktuppgifter finns anslagen i respektive trapphus.

Föreningsstämman genomförd

Föreningsstämman har avhållits enligt plan och ny styrelse har tillträtt.

Den nya styrelsen har utsett Daniel Olsen till ordförande. Styrelsens sammansättning kommer anslås i trapphusen inom snar framtid.

Stämmoprotokollet kan hämtas här. Röstlängden är inte inkluderad av integritetsskäl men medlemmar i föreningen är välkomna att kontakta styrelsen för att ta del av den.

Föreningsstämma 16:e maj

Torsdag den 16:e maj klockan 19.00 är det dags för föreningsstämma. Välkommen till föreningslokalen på Tulegatan 68 (ingång från gaveln).

Kallelse har delats ut i brevinkasten. Kontakta styrelsen om du befinner dig på annan ort och inte har fått din kallelse. Observera speciellt punkt 17 på dagordningen – det är en viktig fråga där styrelsen valt att lämna över beslutet till stämman.

Mötet beräknas ta 30-60 minuter beroende på hur mycket diskussion det blir kring punkt 17 och 18 (övriga frågor). Därefter serveras traditionsenligt smörgåstårta och ett glas vin eller alkoholfritt alternativ.

För att underlätta planeringen, lämna gärna in anmälningstalongen som bifogades kallelsen. Det är även ok att komma utan att ha anmält sig – alla föreningens medlemmar är välkomna på stämman.

Här kan du ladda ned årsredovisningen för 2018.

Rulla till toppen